Wat doet een advocaat sociale zekerheid?

Een advocaat sociale zekerheid zorgt ervoor dat u gebruik kan maken van de toeslagen en uitkeringen waar u recht op heeft. Het UWV kan ervoor kiezen om u geen uitkering te geven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als ze bij het UWV van mening zijn dat u verwijtbaar bent aan uw werkloosheid. Gelukkig kunt u bezwaar maken tegen het besluit van het UWV. Een advocaat sociale zekerheid kan u hiermee helpen.

Meestal kan u bij ziekte tot wel twee jaar doorbetaald worden door uw werkgever. Dit gaat echter niet op bij bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als uw tijdelijk contract afloopt. Over de ziektewet kunnen soms conflicten ontstaan bij het UWV. Meestal gebeurd dit als het UWV van mening is dat u niet voldoende arbeidsongeschikt bent. Ook hiertegen kan u bezwaar maken en uw advocaat sociale zekerheid kan u dan helpen om dit recht te zetten. Sociale voorzieningen zijn het allerlaatste vangnet. De bijstand en de Wajong-uitkering vallen hier bijvoorbeeld onder. Ook hierbij kan een advocaat sociale zekerheid u helpen. Het is dus erg verstandig om een advocaat in te schakelen als u niet krijgt waar u denkt recht op te hebben.

Waar vind ik een goede advocaat sociale zekerheid?

Een erg goede advocaat sociale zekerheid is meneer Van Wegen. Dit is een advocaat met erg veel ervaring op dit gebied, als iemand iets voor u kan betekenen is het dus wel deze advocaat. Dit is een advocaat die ik u echt aan kan raden. Hopelijk krijgt ook u zo de uitkering waar u recht op heeft.