Flexibel inzetbare medewerkers via ICT detachering

Voor veel organisaties is het lastig om kwalitatief goed ICT personeel te vinden. Gelukkig kunnen die organisaties een beroep doen op een ICT dienstverlener die ook fungeert als detacheringsbureau. Ontstaat er binnen een organisatie voor een korte periode de behoefte aan ICT personeel omdat er in de organisatie piekmomenten zijn of omdat er een tijdelijk project plaatsvindt? Dan biedt ICT detachering uitkomst. De medewerkers van de ICT dienstverlener zijn dan flexibel inzetbaar. Dankzij deze ICT detachering kan een organisatie dus op het moment dat daar behoefte aan is beschikken over ICT professionals met de benodigde ervaring. Zo kan een organisatie via ICT detachering onder andere beschikken over IT-projectmanagers, IT-beheerders en developers. Deze professionals zijn authentiek en beschikken over een groot netwerk. Ze kunnen binnen een organisatie de best denkbare (technologische) oplossingen uitvoeren en begeleiden. Het zijn immers professionals die volop leer- en opleidingsmogelijkheden krijgen. Bovendien kunnen ze gebruik maken van alle kennis en expertise binnen het Acknowledge portfolio. Welke behoefte een organisatie ook heeft, via ICT detachering kan een organisatie altijd beschikken over de juiste medewerkers. 

Organisaties en de hybride cloud

Waarom gaan organisaties werken in de cloud? Omdat ze dan geen investeringen meer hoeven te doen in de hardware in infrastructuur. Bovendien hebben ze dan altijd en overal toegang tot hun gegevens. Is er binnen een organisatie sprake van een hybrid cloud? Dan worden er twee omgevingen (public en on-premise) gebruikt. Die twee omgevingen kunnen feilloos met elkaar communiceren. 

De public cloud, de private cloud en de hybride cloud

Welke opties biedt de cloud? Met de public cloud, die flexibel en schaalbaar is, kan men snel op veranderingen inspelen. Bovendien betaal je dan alleen voor wat je gebruikt. De private cloud is minder flexibel, maar men kan dan wel de server helemaal naar eigen inzicht inrichten en beheren. Wanneer is de hybrid cloud iets voor jouw organisatie? Als je van alle zojuist genoemde voordelen gebruik wilt maken. Kies je voor de hybrid cloud? Dan blijf je gebruik maken van jouw on-premise systemen. Die on-premise systemen kun je dan combineren met de software van de public cloud.

Het beste van beide werelden

Kies je voor de hybride cloud voor zakelijk gebruik? Dan is het niet nodig om on-premise systemen te migreren. De vaak hoge investeringen in on-premise- systemen met bijbehorende infrastructuur gaan zo niet verloren. Bovendien blijft de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen in handen van jouw organisatie. Bepaalde deelprocessen kunnen in een public cloud worden ondergebracht. Dankzij de hybride cloud beschik je dus over het beste van twee werelden.