De voordelen van meer werkgeluk

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wanneer je als ondernemer graag ziet dat het bedrijf beter gaat presteren, dan is het zaak om iedereen het beste uit zichzelf te laten halen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door aan de slag te gaan met een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Je kunt daaruit kostbare informatie winnen. Zo kan je zorgen dat de mate van werkgeluk die ervaren wordt groter wordt. Dat helpt je om meer dan de helft van de burnouts te voorkomen. Daarnaast kan je twee derde van het ziekteverzuim ermee terugdringen. Ook het ervaren van stress door je medewerkers wordt er minder door. Werkgeluk is dus essentieel.

medewerkerstevredenheidsonderzoek

De juiste wijze van aanpakken

Natuurlijk is dan wel eerst de juiste wijze van onderzoeken nodig. Zo is het bijvoorbeeld beter om doorlopend het geluk te meten. Momentopnames zeggen je namelijk te weinig. Om de medewerkers wel gemotiveerd te houden om aan het onderzoek te blijven meedoen, is het zaak om dit heel klein te houden. Met slecht drie vragen kan je zorgen dat je altijd voldoende respons krijgt. Er is immers maar heel weinig tijd mee gemoeid. Dat maakt de drempel voor medewerkers lager om toch mee te doen. Voor jou als ondernemer is dat een essentiële voorwaarde voor succes.

Aan de slag met resultaten

Het is natuurlijk niet alleen belangrijk om te meten. Het is juist ook belangrijk dat je als ondernemer hiermee iets doet. De inzichten moeten bij jou tot handelen leiden. Zo kan je bijvoorbeeld de werkbeleving verbeteren. Beter werk en een betere omgeving kunnen helpen. Ook wil je zorgen dat de werknemer in de best mogelijke vorm steekt om fysiek en mentaal het beste te kunnen geven. Kijk daarnaast vooral ook naar de motivatie en drijfveren van de medewerkers. Die moeten zij wel terugvinden in de baan die je biedt. Al deze zaken samen helpen je verder.