Leiderschap kent vele vormen. Van politiek leider tot leider binnen een groep en van de leider van het leger tot aan de leider binnen het werkveld. Maar wat houdt leiderschap in? Is het degene met de grootste mond die zichzelf leiderschap mag toerekenen, of is het juist degene met de beste ideeën? Er bestaan veel opvattingen over de definitie van leiderschap. Hoewel er veel verschillen zijn, staat er wel vast dat leiderschap niet gebonden is een rol of positie die iemand bekleedt. Hoog in de formele hiërarchie betekent niet automatisch dat iemand over leiderschap beschikt.

Kijkende naar de klassieke invulling van leiderschap, wordt er uitgegaan van de beïnvloeding van anderen om hen iets te laten doen. Deze vorm van leiderschap neigt naar een machtspositie, waarbij een leider zijn of haar macht vanuit een hiërarchische rol gebruikt om dingen voor elkaar te krijgen. Als iemand niet doet wat de leider vraagt bestaat er de mogelijkheid tot het ontvangen van een sanctie.

Vandaag de dag kent leiderschap een andere invulling. Kijkende naar het bedrijfsleven, wordt een leider aangesteld aan de hand van een functie. Denk hierbij aan een chef, teamleider of manager. Deze leider heeft vanuit zijn of haar positie rechten en plichten meegekregen om de organisatiedoelen te realiseren en te bewaken. De te behalen organisatiedoelen kunnen harde targets zijn zoals een bepaalde omzet of resultaat, maar kunnen ook aan de zachtere kant zitten. Hierbij kan gedacht worden aan tevreden klanten en de ontwikkeling van medewerkers.

Binnen de hedendaagse leiderschappen wordt veel ingezoomd op het zogenaamde situationeel leiderschap. Binnen dit model zijn er 4 manieren van leidinggeven, wetende de directieve wijze, de coachende wijze, de participerende wijze en de delegerende wijze. Welke wijze wordt toegepast is afhankelijk van de groep waaraan leiding gegeven wordt. Is de groep niet bekwaam in hun werkzaamheden en heeft zij veel sturing nodig dan is de directieve wijze van toepassing, terwijl een zelf sturend team veel meer behoefte heeft aan een participerende of delegerende wijze van leidinggeven. Voor iemand die de rol van leider op zich neemt is het dus belangrijk om te weten wat de groep kan en welke rol hij of zij daarbij dient aan te nemen.

Door de veranderingen binnen de manier van leidinggeven wordt vaak de vraag gesteld “wat houdt leiderschap in?”, en is er nog wel behoefte aan iemand die de rol van leider op zich neemt? Er zijn veel artikelen te vinden waarin voor- en tegenstanders met argumenten komen over het nut en noodzaak van leiders binnen een groep. Wat in ieder geval wel vaststaat is dat het resultaat van leiderschap afhankelijk is van welk soort leider binnen welke groep gezet wordt. Wil je je ontwikkelen in de rol als leider? Gooiconsult.nl helpt je hierbij.