Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in een Agile werkwijze. Organisaties willen af van traditionele organisatiestructuren en willen flexibeler kunnen werken. Het is daarom ook niet vreemd dat ze gaan kijken naar de mogelijkheden van Agile werken. Dit brengt namelijk vele voordelen met zich mee, die we graag met je doornemen.

Wat is Agile werken?

Een Agile organisatie is wendbaar en kan goed op veranderingen in de omgeving inspelen. Hierbij wordt zelfsturing bevordert en wordt er een hogere mate van verantwoordelijkheid verwacht bij werknemers. Doordat de omgeving van organisaties steeds sneller en vaker veranderd, is het waardevol voor organisaties om hier snel op te kunnen anticiperen. 

Voordelen van Agile werken

Er zijn enorm veel voordelen van Agile werken op te noemen. Een aantal hiervan nemen we hieronder met je door.

  • Meer gemotiveerde medewerkers: In een Agile organisatie krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheden. Hierdoor voelen zij zich gehoord en dit resulteert in meer motivatie bij de werknemers. Uiteindelijk leidt dit tot betere resultaten voor de organisatie.

  • Snelle cycli: In traditionele organisatiestructuren zorgen bureaucratische processen ervoor dat projecten soms langer duren dan dat je zou willen. In Agile organisaties wordt de focus gelegd op snelle oplevertermijnen. Door middel van tussentijdse besprekingen wordt telkens de voortgang van de projecten in kaart gebracht. Hierdoor weet iedereen precies wat er nog moet gebeuren om een project af te ronden.

  • Hogere kwaliteit van eindproducten: Tussentijdse besprekingen zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij het produceren van het eindproduct, op de hoogte is van de stand van zaken. Tijdens deze besprekingen is er ruimte om feedback te geven, ook door de klant. Hierdoor kunnen organisaties in vroege stadia van de productie bijsturen naar de wensen van de klant. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de eindproducten van hogere kwaliteit zijn.

  • Flexibiliteit: Agile organisaties werken met plannen gericht op de korte termijn. Hierdoor zijn de plannen ook gemakkelijker bij te sturen als blijkt zich veranderingen in de omgeving doordoen waarop geanticipeerd moet worden. Met een snel veranderende omgeving is dit erg waardevol.

Agile werken brengt dus veel voordelen met zich mee. Wil jij graag meer flexibel worden met je organisatie en de kwaliteit van je eindproducten verbeteren? Dan is het interessant om je meer te verdiepen in de Agile werkwijze.