Top 10 brandveiligheidstips voor op de werkplek

Branden op de werkplek kunnen catastrofaal zijn voor elk bedrijf, ongeacht hun grootte, status of locatie. Volgens overheidsstatistieken zijn er elk jaar ongeveer 25.000 branden in Engeland en Wales. Veel bedrijven zullen nooit volledig herstellen van een brand, dus preventie is een absolute noodzaak.

Tips voor brandveiligheid op de werkplek

Kijk eens naar deze 10 tips voor brandveiligheid die we voor u hebben samengesteld. Ze hebben betrekking op de belangrijkste gebieden waarop u zich moet richten om brand te voorkomen of een snelle, veilige evacuatie mogelijk te maken als er toch een uitbreekt.

1. Installeer branddetectiesystemen.

Dit is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven. Sommige alarmen kunnen automatisch afgaan, maar als ze handmatig zijn, zorg er dan voor dat u uw werknemers leert hoe ze ze moeten bedienen.

2. Stel een noodplan op.

Hierin moet staan wat werknemers moeten doen als ze brand ontdekken, welke waarschuwingssystemen er zijn en welke evacuatieprocedures er gelden.

3. Creëer vluchtwegen.

Deze moeten mensen naar een veilige plaats leiden, duidelijke tekens hebben en goed verlicht zijn. Plan uw vluchtwegen in overleg met de plaatselijke brandweer om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn.

4. Wijs een brandwacht aan.

Uw werkplek moet een of meer mensen hebben die de brandveiligheid bewaken en helpen bij evacuaties in geval van brand. Deze mensen staan bekend als brandwachten. Zij moeten een opleiding krijgen in brandveiligheidsbewustzijn en wat hun rol inhoudt, alsook een praktische opleiding in het gebruik van brandbestrijdingsapparatuur.

Leestip: zo slaagt uw organisatie voor SNF controles

5. Ken uw brandblussers

Zorg ervoor dat iedereen die verantwoordelijk is voor de brandveiligheid weet welke verschillende soorten brandblussers er zijn. U moet de brandblussers hebben die het meest geschikt zijn voor de brand waar uw bedrijf risico op loopt, bv. kooldioxideblussers in kantoren. Bewaar ze op de juiste plaatsen en zorg voor voldoende blussers (1 voor elke 200 vierkante meter).

6. Installeer noodverlichting.

Alle noodroutes en uitgangen moeten goed verlicht zijn. Zorg voor verlichting bij elke deur, gang, verandering van richting en vloerniveau, trap, en naast brandbestrijdingsapparatuur en alarmen. Zorg ervoor dat u de noodverlichting regelmatig test.

7. Controleer de brandveiligheidsborden.

Zijn ze duidelijk en geschikt voor mensen die slecht zien of van wie de eerste taal niet Engels is? Alle brandveiligheidsborden moeten afbeeldingen bevatten, zodat iedereen ze in één oogopslag kan begrijpen. Zorg ervoor dat ze goed verlicht zijn, zodat ze in noodgevallen kunnen worden gezien, zelfs als de stroom uitvalt.

Uitgelicht: SNF keurmerk en brandveiligheid

8. Train uw werknemers in brandveiligheid.

In de opleiding die u uw werknemers geeft, moet worden uitgelegd hoe ze alarm moeten slaan, wie de brandwachten zijn, waar de vluchtwegen zijn, wat uw evacuatieprocedures zijn en waar de verzamelplaats zich bevindt. Zonder deze kennis kunnen noodsituaties bij brand nog ernstiger worden.

Onze Brandveiligheidstraining is geschikt voor iedereen op elk niveau, ongeacht de branche waarin u werkzaam bent, van werknemers tot managers en van fulltime tot parttime personeel. Het leert u over de brandrisico’s in werkruimtes en welke veiligheidsmaatregelen er moeten zijn om deze te beheersen.

9. Houd regelmatig brandoefeningen.

Oefen ten minste eenmaal per jaar uw brandontruimingsprocedures, zodat alle werknemers weten wat ze moeten doen en waar ze naartoe moeten. Voer eerder een brandoefening uit als er belangrijke wijzigingen in de evacuatieroutes worden aangebracht.

10. Bevorder good housekeeping.

Bewaar brandbare materialen, zoals kartonnen dozen, niet langer dan nodig. Verwijder ze en recycle ze op regelmatige basis. Vermijd overbelasting van stopcontacten en zorg voor een veilige opslag van elektrische apparatuur om beschadiging te minimaliseren.