Research and Development subsidie WBSO 2018

De overheid probeert middels de WBSO 2018 subsidie ondernemers en zelfstandigen ertoe aan te zetten meer te doen aan onderzoek, innovatie en Research and Development. Op technologisch vlak hoort Nederland bij de best presterende landen in de wereld, om deze koppositie te behouden heeft de Nederlandse overheid wederom besloten om in 2018 de lonen van technisch medewerkers en programmeurs middels een WBSO-subsidieregeling te financieren. Hierdoor worden gemaakte onderzoekskosten sterk verminderd (op elke technisch medewerker bespaar je in 2018 tussen de €22.000 en €30.000).

Intensieve begeleiding

Zelfs met de lucratieve WBSO-subsidieregeling zijn er ondernemers die besluiten geen subsidie aan te vragen. Dit komt omdat veel ondernemers afgeschrikt worden door aanvraagprocedures en administratieve rompslomp die WBSO-subsidieregelingen met zich meebrengen. Om dit in 2018 te voorkomen is het verstandig om één van de vakkundig opgeleide werknemers van SUBtracers in de arm te nemen. Zowel op het gebied van IT als de gebieden Energie en Milieu, Health Science en Maakindustrie kunnen zij jou bijstaan in het aanvragen en beheren van jouw WBSO-subsidieregeling.

Vereisten voor een WBSO-subsidie

Je komt in aanmerking voor een WBSO-subsidie wanneer jouw onderzoek:

-Een nieuwe en nog niet bestaande technologische ontwikkeling of programmatuur op de markt brengt.

-Het onderzoek bestaande technische/programmatische problemen verbeterd, verhelpt dan wel oplossingen verzorgd (en waarvoor elders in de wereld nog geen oplossingen voor bedacht zijn).

Zoals je kunt zien moet het onderzoek dus bovenal nieuw zijn. Je krijgt geen subsidie voor uitvindingen en innovaties die al eerder gedaan zijn of voor problemen waarvoor al eerder adequate oplossingen bedacht zijn.

Belangrijkste voorwaardes aan een WBSO-subsidie in 2018

De Nederlandse overheid heeft enkele voorwaardes opgesteld voor het aanvragen van een WBSO-subsidie die van belang zijn om te kennen voordat je een aanvraag in overweging neemt:

-3 keer per jaar is het mogelijk om een aanvraag te doen. Deze aanvragen mogen elkaar niet overlappen. Wel mag 1 aanvraag gelden voor meerdere projecten.

-Aanvragen moeten 1 maand van te voren en vóór 31 augustus gemeld zijn. Aanvragen die erna worden ingediend, zullen niet meer in dat jaar in behandeling genomen worden.

-Financiering duurt 3 tot 6 maanden, of tot het einde van het project.