Jouw transitievergoeding berekenen, hoe doe je dat?

Een ontslagvergoeding is de vergoeding die wettelijk is vastgelegd, waar je recht op hebt bij ontslag door een werkgever. Het is een vergoeding waarbij de hoogte van de berekening is vastgelegd in de wet. Een transitievergoeding berekenen, hoe doet je dat? Wat zijn de voorwaarden voor transitievergoeding? Wanneer kan je geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding? Je leest het in dit artikel.

Jouw transitievergoeding berekenen

Als je een contract voor bepaalde tijd hebt en dit wordt niet verlengd, dan weten mensen vaak niet dat je recht hebt op een transitievergoeding. Bij een contract voor onbepaalde tijd wordt er een vaststellingovereenkomst opgesteld waarin staat dat jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Een transitievergoeding berekenen kan je tegenwoordig online doen, of je kunt een transitievergoeding berekenen met een formule. De berekening is als volgt: je ontvangt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De werknemers zijn zo beschermd dat je vanaf de eerste werkdag al recht hebt op een transitievergoeding, tot en met de laatste werkdag in dienst. Er is wel een maximum aan verbonden, namelijk 83.000 euro. Bij een transitievergoeding berekenen gaat het altijd om brutobedragen, dus je moet er nog belasting over betalen. 

Wat zijn de voorwaarden voor transitievergoeding?

Er zitten ook bepaalde voorwaarden aan vast. Je krijgt een transitievergoeding natuurlijk niet zomaar. Een voorwaarde is dat de werkgever het initiatief heeft genomen om het dienstverband te beëindigen. Dit geldt zowel voor werknemers die een contract voor bepaalde tijd hadden als voor werknemers die een contract voor onbepaalde tijd hadden. De vergoeding is wettelijk verplicht zodra het ontslag via de kantonrechter gaat of het ontslag via het UWV gaat na afloop van het tijdelijk dienstverband. Je krijgt ook een transitievergoeding op het moment dat je als werknemer zelf ontslag neemt omdat jouw werkgever nalatig is geweest of ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Wanneer kan je geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding?

Je hebt geen recht op een vergoeding als het contract met wederzijds goedvinden is beëindigd, maar jouw werkgever je een ontslagvoorstel geeft. Ook krijg je het niet als je jonger ben dan achttien jaar en je minder werkt dan twaalf uur. Je hebt er ook geen recht op als je werkgever failliet is verklaard en uitstel van betaling heeft gekregen. Heb je ernstig verwijtbaar gehandeld of ben je nalatig geweest? Dan krijg je ook geen vergoeding. En als je weigert jouw contract te verlengen bij een gelijkwaardig of beter aanbod, dan kan je er ook geen aanspraak op maken. Twijfel je of je recht hebt op een transitievergoeding? Laat jouw overeenkomst dan bij een advocaat controleren.