Investeer in de toekomst met IGN Vastgoed

Het huizentekort en oplopende bevolkingsgroei in Nederland zal niemand ontgaan zijn. Wegens de recente recessie is de woningbouw daarnaast ook gestagneerd. Dit heeft als gevolg dat veel Nederlanders op zoek zijn naar een woning, en bereid zijn hogere prijzen te betalen. Gelukkig zijn er ook ontwikkelingen dat de bouwsector weer meer projecten oppakt. De verwachting is dat in de loop van de tijd er meer woningen beschikbaar zullen zijn. Dit betekent wel dat bouwgrond schaarser zal worden, waardoor woongebieden uitgebreid moeten worden. IGN Vastgoed ervaringen richten zich dan ook op percelen waarvan de verwachting is dat deze uitgebreid zullen worden naar woongebieden. Hierdoor wordt er in een vroeg stadium geïnvesteerd, zodat het meeste rendement gehaald kan worden. Deze grond kan immers weer opgekocht worden voor de woningbouw. De IGN Vastgoed ervaring wijst uit dat deze investeringen leer lucratief kunnen uitpakken voor de investeerder. Meer weten? Lees dan verder.  

Percelen kopen nu ook toegankelijk voor particulieren met IGN Vastgoed

Particulieren hebben lange tijd niet de kans gehad om te investeren in grond. Omdat grote percelen grond als één gebied werden verkocht, was het budget van particuliere investeerders hiervoor niet toereikend. Door verkaveling werden deze grote percelen opgedeeld in meerdere gedeeltes, waardoor een stuk grond nu ook te betalen is voor particulieren met een kleiner budget. IGN Vastgoed helpt particuliere en zakelijke investeerders om dit werkelijkheid te maken. Door jarenlange kennis en expertise in vastgoed, zijn IGN Vastgoed ervaringen gericht op het informeren en ondersteunen bij de aankoop van grond. Hierdoor hoef je als particulier je niet zelf te verdiepen in vastgoed en bouwplannen. Wanneer je niet thuis bent in de wereld van vastgoed kunnen investeringen in grond een groot risico met zich meebrengen. Je wilt immers niet dat je een kostbare investering maakt waar je geen rendement uit kunt behalen. Met IGN Vastgoed ervaringen kunnen veel investeerders dan ook deskundige hulp krijgen waardoor er wordt gekozen voor percelen met toekomstperspectief.

De werkwijze van IGN Vastgoed

Wanneer je wilt investeren in grond van IGN Vastgoed zijn er een aantal stappen die doorlopen moeten worden. Voor de beste IGN Vastgoed ervaring worden 5 stappen doorlopen.

Informeren en het inplannen van bezoek

Om een perceel grond te kopen helpt een accountmanager om zaken in kaart te brengen. Persoonlijke gegevens en contactgegevens worden genoteerd zodat alle belangrijke informatie bekend is. IGN Vastgoed neemt dan contact op om afspraken te verifiëren. Er zijn, net als met iedere vastgoedinvestering, risico’s verbonden waar je als investeerder van op de hoogte moet zijn. IGN Vastgoed zorgt voor heldere communicatie voorafgaand aan het proces, zodat je als investeerder goed op de hoogte bent van het vervolgproces. Ten slotte wordt er een afspraak ingepland met een buitendienstmedewerker van IGN, die per mail bevestigd wordt.

De afspraak voor de koopovereenkomst

Tijdens deze afspraak wordt de verkoopovereenkomst uitvoerig besproken. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Je wilt als investeerder natuurlijk niet voor vervelende verrassingen komen te staan, dus dit is het moment om onduidelijkheden aan het licht te brengen. Wanneer de overeenkomst helemaal duidelijk is, teken je de koopovereenkomst. Die wordt in drievoud opgemaakt, waarvan je als koper de ondertekende koopovereenkomst binnen drie werkdagen toegestuurd krijgt.  

Dossier wordt aangemaakt door notaris

De notaris maakt een dossier aan met de getekende koopovereenkomst. Hiervoor is ook een kopie van een identiteitsbewijs nodig. Ook is er de mogelijkheid om de notaris de koopakte te laten ondertekenen voor de investeerder. Hiervoor dient wel een volmacht ondertekend te worden die gelegaliseerd moet worden door een andere notaris.

Conceptakte wordt goedgekeurd

Als alle informatie voor het contract compleet is, stelt de notaris een conceptakte op. Dit wordt naar IGN Vastgoed gestuurd en is een concept van de uiteindelijke akte van levering. De koper en de verkoper dienen beiden akkoord te gaan met de conceptakte, om een akte van levering en afrekening op te maken. Op de nota van afrekeningen staan alle financiële afspraken duidelijk vermeld. De aankoopsom, een specificatie van de kosten, het kadaster, notariskosten en de overdrachtsbelasting. Voor een succesvolle overdracht dient de totale som overgemaakt te worden naar de notaris.

De overdracht

Na ongeveer 2 à 3 weken na ondertekening van de koopovereenkomst, zal de overdracht plaatsvinden. Na passering van de leveringsakte is de koop officieel rond. Dit wordt gemeld bij het Kadaster en dit wordt in het systeem opgenomen. De volgende dag wordt dit door de notaris gecontroleerd, zodat het zeker is dat de wijzigingen correct zijn doorgevoerd. Met de leveringsakte heeft de koper een eigendomsbewijs, waarmee wordt aangetoond dat hij of zij de eigenaar is van de kavel.

Investeren in grond met IGN Vastgoed biedt vrijheid

Voor de beste IGN Vastgoed ervaring laat je je goed informeren voordat je besluit een stuk grond te kopen. Veel mensen kiezen voor investeren in grond door de mogelijke waardestijging. Zoals eerder genoemd stijgt de vraag naar bouwgrond, waardoor er grote kans is dat de waarde van percelen grond toe zal nemen. Het fijne van IGN vastgoed ervaringen, is dat je als investeerder niet zelf de marktontwikkelingen in de gaten hoeft te houden. Veel particulieren hebben hier dan ook geen kaas van gegeten, wat kan zorgen voor veel onzekerheid en onduidelijkheid. Gelukkig hebben investeerders die samenwerken met IGN Vastgoed bijna geen omkijken meer naar het gekochte perceel. Eventuele geïnteresseerde kopers nemen namelijk zelf contact op wanneer er een bestemmingsplanwijziging is. Als grondeigenaar hoef je dus niet zelf de bestemmingsplannen in de gaten te houden.

Grondscan laten uitvoeren door IGN Vastgoed?

Heb je interesse in een stuk grond waarin je wilt investeren? Dan kan IGN Vastgoed een grondscan uitvoeren. Hiermee wordt gekeken of een stuk grond beschikbaar is voor verkoop, en of er potentie is dat een bestemmingsplan gewijzigd wordt. Door de jarenlange IGN Vastgoed ervaringen kunnen adviseurs betrouwbaar advies geven over de mogelijkheden en kansen. Dit wordt geheel kosteloos gedaan. Door de IGN Vastgoed ervaring met de openbare registers kan er een goede schatting worden gemaakt van het potentieel van het stuk grond. Zo kan je als particulier een weloverwogen beslissing maken of dit perceel een goede investering is.