Help: heb ik een letselschadeadvocaat nodig?

Niemand zit erop te wachten, maar toch kan het gebeuren: letselschade. Wanneer is het zinnig om een letselschadeadvocaat in te schakelen? Daar gaat deze blog dieper op in. Als je slachtoffer bent geworden van letselschade, kan je een poging doen om dit op de andere partij te verhalen. Daarvoor moet je een claim indienen. Letselschadeadvocaten helpen met de juridische kant van dit proces. Een andere optie is kiezen voor een letselschadebureau. Vermoed je dat de zaak niet zo gemakkelijk geschikt kan worden en dat er dus een gang naar de rechtbank nodig is? Kies dan zeker voor een letselschadeadvocaat.

Heb ik letselschade opgelopen?

Voordat je naar een letselschadeadvocaat stapt, is het goed om te weten of jouw schade onder de noemer letselschade valt. Letselschade wordt gezien als de schade die voortvloeit uit psychisch of lichamelijk letsel door toedoen van een ander.

Bij letselschade denk je wellicht aan een auto-ongeluk of ander ernstig (verkeers)ongeval, maar letselschade gaat verder dan dit. Zo kan je ook een ongeval oplopen tijdens werktijd of bij een bedrijfsuitje of kan je beschadigd worden door een medische fout. Hoe dan ook wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende categorieën schade.

Twee soorten schade

 – Materiële schade. Wanneer is iets materiële schade? Handig om te onthouden: het is materiële schade als de compensatie in geld uitgedrukt kan worden. Je moest bijvoorbeeld kosten maken voor kapotte spullen en/of medische ingrepen.

– Immateriële schade. Beter bekend als smartengeld. Smartengeld wordt geclaimd als een emotionele vergoeding voor een verminderde levensvreugde, geleden mentale pijn, etcetera.

Wanneer is een schadepost te verhalen op de andere partij? Eerst moet aangetoond kunnen worden dat de andere partij direct of indirect verantwoordelijk was voor de geleden schade. Vervolgens wordt een vergelijkingsoefening gedaan. Hoe zag de hypothetische situatie zonder het geleden letsel eruit? Hoeveel pijn, ongemak en kosten waren het slachtoffer bespaard gebleven? Het verschil tussen deze situatie en de huidige situatie, wordt de schade genoemd.

Heb ik recht op schadevergoeding en hoeveel krijg ik?

Als je schade hebt opgelopen door een ongeval, kan je deze schade vergoed krijgen door de verantwoordelijke partij. Hier kleven echter wel een paar belangrijke voorwaarden aan. De belangrijkste voorwaarde is dat de tegenpartij moet erkennen dat hij/zij verantwoordelijk was voor het letsel. Vervolgens wordt een berekening gemaakt van de kosten die je zal moeten maken, nu en in de toekomst, als gevolg van de opgelopen schade. Denk hierbij aan terugkomende medische kosten of hulp in de huishouding. Misschien ben je zelfs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geworden. Al deze te maken en misgelopen kosten worden meegenomen in de berekening van de schadevergoeding.

Bij dit proces is het van belang om bijgestaan te worden door een letselschadeadvocaat met verstand van zaken. Zoek je een letselschadeadvocaat in Groningen? Neem dan contact op met Brugman Letselschadeadvocaten.