Agile werken, absoluut zeker het overwegen waard

Wanneer we enkele jaren geleden terug zouden gaan in de tijd zouden we tot de vaststelling komen dat Agile toen nog louter één van de vele methodieken was voor projectmanagement. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. Ze heeft zich dan ook ontwikkeld tot niets meer of minder dan een nieuwe standaard voor projectmatig werken. Voor menig aantal ondernemingen die zich bezighouden met IT gerelateerde werkzaamheden geldt dan ook dat ze er vandaag de dag reeds voor hebben gekozen om zo Agile mogelijk te gaan werken. Heb jij hier vooralsnog nog geen ervaring mee en ben je wel benieuwd om hier meer over te weten te komen? Dan is verder blijven lezen beslist de boodschap!

Wat moet je weten over Agile?

Voor Agile geldt dat ze staat voor wendbaar. Dit betekent dat er wordt gewerkt volgens een flexibele strategie. Er zijn verschillende factoren die hiervoor representatief zijn. Denk hierbij concreet aan:

  1. Zelfsturende projectteams;
  2. Multidisciplinaire projectteams;
  3. Korte(re) projectcycli; 

Eén van de toepassingsgebieden van Agile werken is bijvoorbeeld Scrum. Hierbij wordt ervoor gekozen om een (groot) IT-project op te gaan delen in allemaal kleine(re) en vooral meer overzichtelijke deelprojecten. Hier wordt doorgaans naar verwezen als zijnde zogenaamde sprints. Na het afwerken van elke sprint zal er vervolgens voor worden gekozen om een werkend deelproduct op te leveren. Ze zal vervolgens worden getest zodat er kan worden bepaald of ze overeenkomt met de vooropgestelde wensen van de klant of niet. Op het eerste zicht kan het misschien niet helemaal duidelijk zijn welke voordelen er hier nu precies aan verbonden zijn. Geldt dit ook voor jou? Dan kan de onderstaande informatie daar verandering in brengen. 

Welke voordelen zijn er precies aan verbonden met Agile?

Er kan worden vastgesteld dat steeds meer bedrijven er in de praktijk voor kiezen om de kaart van Agile werken te trekken. Dat is allerminst een overbodige luxe. Het moet immers gezegd dat er met zekerheid enkele ontzettend interessante voordelen aan verbonden zijn. Denk hierbij aan:

  • Er is sprake van een kortere doorlooptijd;
  • Er wordt gewerkt aan een co-creatie met de klant;
  • Er wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit;
  • De risico’s zijn beperkter en de kosten lager;

Naast bovenstaande kan er eveneens worden vastgesteld dat er sprake is van meer werkplezier. Voor menig aantal mensen en bedrijven geldt dat ze af te rekenen krijgen met een gebrek aan werkplezier omdat ze vooral heel wat (negatief getinte) feedback naar de oren geworpen krijgen. Wanneer dat eveneens geldt voor jou zal je tot de vaststelling komen dat de overstap maken naar (gedeeltelijk) Agile werken zeker en vast een belangrijke meerwaarde kan betekenen.

Onze manier van werken moet veranderen

In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat Agile werken vooral wordt toegepast binnen de sector van de IT. Dit gezegd hebbende is het eveneens zo dat er ook binnen tal van andere sectoren een meerwaarde kan worden ondervonden door te werken volgens de principes van Agile. In ieder geval, spreken de hierboven terug te vinden voordelen jou ook wel aan? Dan zal je tot de vaststelling komen dat dit zeker en vast een interessante materie kan zijn om je verder in te gaan verdiepen.